Cartera d’Inversions Valkyria

La “Cartera Valkyria” és una selecció d’inversions privades en empreses cotitzades dels Estats Units i Europa. A “The Money Glory” es publica un comentari trimestral on s’explica l’evolució trimestral de les diferents posicions, com també es fa una valoració dels mercats financers.

Al tractar-se d’una cartera d’un patrimoni privat, hi ha una major llibertat d’acció. Les inversions de la cartera tant poden ser smallcaps, com grans companyies multinacionals. També es pot distribuir el patrimoni segons les circumstàncies, sense cap tipus de restricció. Les anàlisis tampoc queden alterades per la censura, a la pàgina web es parla de les empres atractives i de les que no ho són.

La informació relacionada amb la cartera Valkyria pot interessar a inversors particulars i als professionals. El major atractiu són les referències a negocis internacionals, que queden fora del cercle de competència dels gestors professionals i de grans mitjans de comunicació.

En la següent llista hi ha la relació de dels comentaris trimestrals publicats des del tancament de l’exercici 2018:

S’ha de tenir en compte que la informació publicada no reflecteix la imatge completa de la cartera. Només resumeixen els moviments i evolució d’un conjunt d’inversions de caràcter privat. La persona que estigui interessada en alguna inversió, ho ha de complementar amb els seus propis anàlisis. Això només és un punt de partida.

© The Money Glory. Tots els drets reservats. La informació, dades, anàlisis i opinions presentades en aquest document no constitueixen cap tipus d’assessorament financer, ni assessorament específic a cap inversor de forma personal. No representen una oferta de compra o venda d’accions, derivats financers, renta fixa o qualsevol altre tipus de producte financer. Tampoc es garantitza que la informació publicada sigui correcta, completa o precisa; i està subjecte a canvis sense previ avís. The Money Glory no es fa responsable de cap decisió comercial, danys o altres pèrdues resultants de, o relacionades amb la informació, dades, anàlisis o opinions o el seu ús. La informació en aquest document no es podrà reproduir, de qualsevol manera sense el consentiment previ per escrit de The Money Glory.

This post is also available in: Castellà

Copyright © 2014. Created by Meks. Powered by WordPress.