Author - Ivan Vilalta

1
Els dogmes del value investing segons Warren Buffett
2
Twitter s’estrena al mercat amb pitjors dades que Facebook o Linkedin

Els dogmes del value investing segons Warren Buffett

“Invertir és més intel·ligent quan és més seriós, metòdic i pràctic”, aquesta frase forma part del llibre “El Inversor Inteligente” de Benjamin Graham. Per a Warren Buffett aquestes són “les paraules més importants que s’han escrit mai sobre les inversions”, a més d’una gran definició de value investing.

En la inversió en valor, hi ha pocs detalls que l’oracle d’Omaha hagi deixat escapar. Per tant, qui millor que ell per aproximar-se a aquesta filosofia, que considera els preus de mercat com una guia, i no com una definició del valor de les empreses i negocis.

Read More

Twitter s’estrena al mercat amb pitjors dades que Facebook o Linkedin

Twitter és la gran sortida a borsa de l’any 2013 i com a tal cal fer-li una ullada per veure si és tracta d’una oportunitat de mercat o no. Per tal de fer-ho, primer de tot cal posar sobre la taula les xifres principals de l’operació per després comparar-les amb altres Ofertes Públiques de Venda (OPV) similars, com FacebookLinkedin, i veure si és una bona opció per a la nostra cartera.

Twitter treu a borsa un total de 70 milions de títols, un 12,85% del seu capital total. El preu de sortida serà 26 dòlars per acció, després d’augmentar des del rang inicial entre els 17 i 20 dòlars. La capitalització borsària serà de 1.820 milions de dòlars.

Read More

Copyright © 2014. Created by Meks. Powered by WordPress.