Archive - 17 març, 2016

1
Què amaguen les adquisicions empresarials?

Què amaguen les adquisicions empresarials?

Les adquisicions són operacions corporatives que haurien d’acabar amb un final feliç. O, el que és el mateix, els accionistes haurien d’obtenir beneficis. Sinó, només es tracta d’experiments i aventures dels directors de les empreses que no saben què fer amb els diners que els sobren.

Les fusions, les compres parcials o les absorcions, són operacions que van més enllà de l’aritmètica tradicional. La lògica que s’amaga darrera d’una operació corporativa és complexa i es pot estudiar des de diferents perspectives, a més de l’estrictament financera.

Read More

Copyright © 2014. Created by Meks. Powered by WordPress.