Els fons Metavalor busquen oportunitats darrera de la volatilitat

Metavalor i Metavalor Internacional, els dos fons basats en el value investing gestionats per Javier Ruiz i el seu equip a Metagestión, van tancar l’exercici 2015 amb una rendibilitat d’un 17,10% i un 14,9%, respectivament. El buc insígnia del grup, el fons Metavalor, acumula un 54,8% de beneficis en els últims cinc any i acumula 32,3 milions d’euros en actius gestionats.

Segons la carta als inversors del segon semestre, els analistes esperen que la volatilitat experimentada ja l’any passat, seguirà present en els mercats durant el 2016, i ja s’ha confirmat en els seus primers mesos.

Com ja han advertit altres analistes coneguts com Howard Marks, els estímuls monetaris dels bancs centrals no han conduit a l’expansió del crèdit dels bancs, sinó a la recerca de més risc per part dels inversors. Això ha comportat una pressió a l’alça dels preus de diferents actius financers.

Els últims mesos hem vist com qualsevol pas en fals, de les variables macroeconòmiques o dels reguladors, s’ha traduït en fortes sacsejades dels mercats. Però, com que la volatilitat no és sinònim de risc segons els principis de inversió en valor, a Metagestión veuen aquestes oscilaciones extremes de les cotitzacions com una oportunitat de compra de bons negocis.

Principals posicions “dels Metavalor”

Yahoo! va arribar a ser la primera posició, de totes les participaciones, del fons Metavalor Internacional al tancament de l’exercici 2015.  Les accions de la plataforma web representaven un 5,7% dels 28 milions d’euros gestionats per aquesta cartera.

Els últims mesos Yahoo! ha hagut de modificar la seva agenda d’operaciones corporatives i cancelar el spin-off de la seva inversión a l’empresa Alibaba. Sense una estratègia clara, els mercats comencen a dubtar de la seva consellera estrella Marissa Mayer i els hedge funds com Starboard Value estan pressionant perquè s’executi una divisió de diferents negocis.

Metagestión han analitzat els diferents escenaris hipotètics d’aquesta inversión, amb o sense spin-off, i consideren que tenen un marge de seguretat suficientment ample com per obtenir uns rendiments satisfactoris.

Respecte altres posicions del seu fons internacional, el grupo d’embalatges francès Guillin es la segona inversió més important, que correspon a un 4,5% de la cartera, seguida per l’empresa xinesa de publicitat a l’aire lliure Clear Media y el gestor online de viatges Priceline, ambdues represente un 4,5% del fons.

Des del punt de vista nacional, el fons Metavalor va tancar l’exercici 2015 amb un rendibilitat d’un 17,10%. Applus, Miquel y Costas i Barón de Ley van ser les empreses cotitzades amb més pes sobre el total, amb una participació que representava un 6,4%, un 6,2% i un 6%, del total de la cartera.

De totes les companyies llistades a la carta semestral destaca la consultora tecnològica Altia, cotitzada en el Mercat Alternatiu Borsari (MAB) i que va registrar un 1,3% de beneficis l’últim semestre de 2015. Amb un 4% de representació a la cartera, Metagestión acumulava a finals d’any més d’un 1% del capital de l’empresa.

S’ha de destacar que els fons comercialitzats per entitats financeres, amb patrimonis per sobre dels 100 milions d’euros, no gestionen accions d’empreses petites com Altia, amb una capitalització de mercat de 85 milions d’euros. A més, les característiques de liquiditat del Mercat Alternatiu fan impracticable la negociación quan es tracta de volums molt alts.

Per això, destaca aquesta operació, ja que en aquests moments els fons Metavalor encara poden aprofitar la seva dimensió per practicar operaciones amb empreses de petit format, on tant els riscos com els rendiments poden ser superiors.

 

This post is also available in: Castellà

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Copyright © 2014. Created by Meks. Powered by WordPress.