Com es crea una empresa minera?

El blog CSInvesting ens repta a buscar or amb l’escrit “Analyzing a Gold Mining Company”. En aquest text, John Chew ens pregunta: “Si haguéssim de muntar la nostra pròpia empresa minera, quins són els elements que hauriem d’estudiar per tirar endavant aquest grandiós projecte?”

Deixem estar els càlculs convencionals com els PERs i els EBITDAs. Per entendre les xifres del sector energètic, primer hem d’entendre la complexitat de construir un model de negoci a partir de zero, a la industria de les commodities.

Construir un model a partir de zero

El meu cercle de competència en la industria dels productors de minerals és nul. Només alguns documentals, així com els llibres “Power of Gold” de Peter L. Bernstein i “Investing in Resources” de Adrian Day em salven de la ignorància absoluta.

Per aquesta mateixa raó, tinc moltes preguntes que haig de solucionar abans de dibuixar un esbós del que podria ser la meva futura companyia de l’or. Com s’adquireixen els drets d’explotació, quin tipus de llicències es necessiten per desenvolupar l’activitat, quina legislació regula el sector o quina infraestructura inicial necessito, són algunes de les preguntes que em vénen al cap.

Respecte el mercat de les matèries primes, com es comporta la demanda de l’or? Quin són els principals players i possibles competidors? Amb quins avantatges competitius puc comptar per sostenir el meu negoci a llarg termini?

Pistes per començar a caminar

Posar els fonaments d’una mina d’or és més fàcil que durant l’època dels exploradors, quan havien de fer dies de viatge per arribar en paradisos que encara s’havien de descobrir. Tot i així, embrancar-se en una empresa com aquesta és complicada i plena d’entrebancs.

Construir una infraestructura per a la producció de qualsevol mineral requereix un desemborsament important de capital inicial. S’ha de condicionar el terreny. Per això, no només hem de pensar amb el cost d’una excavació, sinó també s’ha de tenir en compte en com arribaran els subministraments (electricitat, aigua…) fins el camp base. Encara que sigui el racó més inhòspit del planeta.

Un cop es posa en marxa la producció, hem de calcular la composició dels costos operatius i la inversió contínua en maquinària pesada i aparells específics pel tractament del mineral, en conjunt és el que es coneix com Capex (Capital Expenditures).

Segons el manual de l’or de Peter L. Bernstein en el fabulós llibre “The Power of Gold: The History of an Obsession”, per obtenir 28,4 grams d’or pur es necessiten 38 hores de treball, 5.230 litres d’aigua, electricitat suficient per alimentar deu dies una casa gran, de 7,9 a 15,9 metres cúbics d’aire comprimit i diferents substàncies químiques que inclouen cianur, àcids, plom, bòrax i calç.

L’objectiu de qualsevol empresa energètica és reduir aquesta despesa per obtenir més beneficis. El principal avantatge competitiu d’una mina, respecte els seus competidors, és la disminució dels costos de producció.

El cost de produir una unitat més, conegut com “cost marginal”, ha de ser menor que el preu de mercat.  Per aconseguir-ho, el productor no només ha de ser eficient, sinó que ha de tenir altres variables a favor. Hi ha diversos fenòmens exogens que afecten directament al seu compte de resultats.

Costos Producció Or per Mina

El preu del petroli és clau en la producció. La maquinària pesada utilitza combustible i la seva factura representa un 25% dels costos variables totals de la producció.

Pel que fa els ingressos, cada tona de mineral que s’extreu conté, com a màxim, només una desena part d’una unça d’or. Actualment, la unça cotitza a 1.150 dòlars. Per arribar a aquesta xifra, un productor ha d’excavar un mínim de 10 tones.

El principal avantatge és que les companyies del sector es beneficien de la formació de bombolles especulatives d’aquesta commodity, com la de l’any 2012. En aquestes situacions, les empreses han de demostrar la seva capacitat de gestió i reservar les plusvàlues creades pel mercat per defensar-se de futures males èpoques.

La producció de Barrick Gold Corporation, per exemple, registra un cost marginal de 945 dòlars per unça. Quan el preu de l’or va arribar a un màxim de 1.800 dòlars, el marge operatiu de Barrick era d’un 50%, aproximadament. Actualment, tot i que la multinacional no es beneficia d’un marge tan alt, continua treballant a un cost competitiu, sempre per sota del preu de mercat.

La recerca d’un mineral, sigui or, plata o zinc, s’ha sofisticat amb el pas dels anys. Les empreses disposen de la tecnologia que els indica on han de perforar. També hi ha una llarga llista de recursos financers que els cobreixen de les inclemències dels mercats.

Però la font dels ingressos es continua amagant sota terra, i els pioners han de fer mans i mànigues per aconseguir-lo.

 

This post is also available in: Castellà

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Copyright © 2014. Created by Meks. Powered by WordPress.