Radiant Logistics: Anàlisi d’un possible líder perfecte

Que Radiant Logistics utilitzi una comptabilitat creativa per amagar les debilitats de la seva estratègia inorgànica, ningú ho dubta. Però que Bohn H. Crain, seu conseller executiu, sigui alhora el màxim accionista de la companyia, és una raó de pes per creure cegament en aquest líder perfecte i el futur èxit de la seva fórmula d’adquisicions successives.

Per què Radiant Logistics hauria de fallar als seus accionistes si el principal propietari és el seu director?

Bohn H. Crain, el director de Radiant Logistics

Bohn H. Crain és, a més de conseller delegat i chairman de l’equip directiu, el propietari del 32,4% del capital de Radiant.

Mr. Crain arrossega a les seves espatlles haver liderat el departament financer de la companyia logística Stonepath Group, que es va declarar en concurs de creditors l’any 2007. Aquest és un dels motius principals perquè després d’una completa valoració positiva, l’assessor Alejandro Estebaranz rebutgés una possible inversió.

Lluny de jutjar la figura del directiu pel seu passat, volem conèixer el seu paper en la companyia actual.

Bohn H. Crain es beneficia de la companyia a través de diferents vies: un salari base, opcions de compra d’accions, pla d’incentius, cotxe, pla de pensions. Com a propietari, amb un 60%, de l’empresa minoritària Radiant Logistics Partners també ingressa les seves plusvàlues. L’exercici 2014 va cobrar un total de 578.190 dòlars.

La seva presència no admet discussió. La seva figura està blindada per totes bandes, segons l’últim Proxy Statement. La Crain Employment Agreement el protegeix econòmicament d’una possible destitució com a directiu. També el defensa generosament contra la disminució de poder en el capital social o una baixa per motius psíquics o físics.

Aquesta clàusula fa invencible al directiu de qualsevol atac extern i demostra que Radiant Logistics és Mr. Crain.

A més, el directiu allarga els seus tentacles amb la seva participació en un 60% del capital de Radiant Logistics Partners. Aquesta empresa que ofereix serveis logístics al govern nord-americà, aprofita les sinergies de la “casa mare” per ampliar el negoci.

Sabem el benefici que Crain obté com a propietari, 90.000 dòlars l’any 2014, però no sabem si també percep un salari o altres bonus per la feina que hi fa. Radiant Logistics no està obligada a consolidar-la, ja que només participa amb un 40%.

Catalitzadors, preguntes i alguna resposta

Després d’aquest anàlisi, considero que Radiant és una mala inversió. Ni la figura d’un líder perfecte com el director Bohn H. Crain la defensa per ser una posició en descobert.

Més del 50% del seu patrimoni en actius immaterials poden traslladar-se en pèrdues futures per amortitzacions, sobretot si la companyia és incapaç de seguir amb la seva estratègia d’adquisicions – és un dels primers riscos a la llista de Risk Factors dels estats anuals.

Les adquisicions incrementen l’àrea de negoci, el patrimoni i la facturació. Però, ¿les futures vendes aconsegueixen cobrir el preu que s’ha pagat per cada una de les absorcions?

El mercat dóna per descomptat que és possible i la tendència de la cotització és positiva, es “retroalimenta” i és temporalment imparable. És “un cicle virtuós”, com diria George Soros.

En el pla executiu, per altra banda, considerar que els interessos dels accionistes estan al mateix cantó dels directius perquè Bohn H. Crain té el 32,5% de les accions és un error.

Crain va pagar aproximadament un milió de dòlars per aquesta participació. Des de llavors, no cobra dividends per aquesta porció de capital, però ja ha recuperat la inversió inicial a través del seu sou, pagues extraordinàries i beneficis procedents d’empreses afiliades.

L’apreciació de les accions no fa res més que revaluar, una mica més, el seu patrimoni.

 

This post is also available in: Castellà

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Copyright © 2014. Created by Meks. Powered by WordPress.