Spin-off del mes de gener: Anàlisi de ONE Gas Inc.

Els directius de ONE Gas van fer repicar la campana del New York Stock Exchange, el passat 2 de febrer, per celebrar la sortida a borsa de la nova companyia que es dedica a la distribució energètica.  La operació corporativa, un spin-off d’un dels segments de negoci del trust Oneok, serveix per trencar la cadena de producció gasista per la meitat. L’empresa mare seguirà amb l’exploració, adquisició i extracció de recursos, mentre que ONE Gas serà qui oferirà la matèria prima porta per porta, en els estats d’Oklahoma, Texas i Kansas.

Malgrat promocionar habitualment les divisions empresarials com una operació que incrementa el valor de les accions, aquest és un exemple amb un conjunt de defectes/banderes vermelles, que fan de la nova One Gas Inc. una inversió susceptible de complicar-se en un futur:

1. Beneficis sobreestimats

Segons la presentació del spin-off, els ingressos de ONE Gas van baixar a un ritme mitjà d’un 13% en els últims tres anys. Les vendes per distribució eren menors, però aquesta reducció no va tenir cap impacte significatiu en els beneficis, que van seguir augmentant amb una notable millora. El marge de beneficis bruts va créixer fins un 55% exclusivament per la disminució gradual del principal cost operatiu de la companyia, el preu del gas.

Com tantes altres empreses, ONE Gas, s’ha pogut beneficiar de l’abaratiment del cost energètic, per una explosió en la producció i oferta d’aquest recurs. Per aquesta raó s’hauria de distingir en els estats comptables entre el marge de benefici registrat i el marge de benefici real, on es descompten les oscil·lacions del preu del gas dels últims anys.

Resultats One Gas

Les empreses que treballen amb commodities utilitzen productes derivats per cobrir la volatilitat dels seus preus. ONE Gas no és l’excepció i utilitza opcions per aquest objectiu. Segons la presentació inicial, les caigudes de preus del gas natural va provocar unes pèrdues, procedents de l’ús de derivats financers, d’un total de 45,9 milions de dòlars, entre el 2010 i el 2012. Aquestes magnituds, segons la norma, s’havien de restar als resultats de les operacions, això disminuiria els beneficis. Però ONE Gas les va sumar en partides diferides del balanç i es va estalviar aquest mal tràngol.

2. Free Cash Flow Negatiu

Aquest és el còmput del free cash flow dels últims tres anys:

One Gas Cash Flow

L’efectiu de caixa procedent de les operacions va passar dels 233 milions de dòlars del 2010 fins els 196,6 de l’any passat. Per altra banda, els costos destinats a mantenir la infraestructura formada, sobretot per canals de distribució, van ser cada cop més alts. Fins el punt que els ingressos procedents de les llars particulars, establiments comercials o de indústries ja no són suficients per cobrir les despeses. Les últimes dades demostren que ONE Gas va perdre 75 milions de dòlars en la seva activitat diària.

3. Endeutament

Amb la divisió, Oneok es desfà d’una línia de crèdit que facilitava al segment de distribució. La separació deixa a ONE Gas amb un préstec de 1.200 milions de dòlars. Aquest deute consumeix més del 50% dels recursos propis i demana més del 20% dels beneficis, que s’han de destinar a cobrir els interessos. Tenint en compte que fins ara els resultats han sigut positius per motius conjunturals, quines possibilitats té aquesta companyia de retornar el deute amb un free cash flow negatiu i uns ingressos descendents?

Davant d’aquestes dades, ONE Gas no sembla ser la part bona de l’spin-off. Ho serà l’empresa mare?

 

This post is also available in: Castellà

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Copyright © 2014. Created by Meks. Powered by WordPress.