BNK Petroleum: Les banderes vermelles del fracking

La última presentació de resultats de BNK Petroleum destacava tenir “cash, no debt” en els seus estats financers. La companyia canadenca, que forma part del projecte Shale Gas España i proposa l’expansió de la fractura hidràulica a la península, arrossega anys de perforacions i de pèrdues acumulades per posar en marxa projectes de fracking a Europa i Nordamèrica.

La única forma de sostenir el negoci és mitjançant l’activitat immobiliària; amb la venta d’actius i traspàs de concessions. Un autèntic desastre si es té en compte que la seva funció principal és extreure petroli. Davant d’aquest panorama, la pregunta és si un “unconventional player” com BNK Petroleum té futur en el sector energètic?

Quina és l’activitat real de BNK Petroleum?

La desinversió de BNK Petroleum en el territori de Tishomingo va servir a la companyia per recaptar 146 milions de dòlars, que es van destinar directament a reduir el deute de la companyia fins a 100.000 dòlars i incrementar el compte corrent. Per a l’empresa, aquesta va ser l’operación de l’any 2013. Els beneficis d’aquesta venta, que es van computar per 9,16 milions de dòlars, es van sumar als resultats ordinaris de l’exercici.

Aquest tipus de classificacions comptables distreuen als inversors, com un servidor, ja que BNK pretén colar uns ingressos extraordinaris, que no es generen amb la extracció de petroli, com un fet que pot succeir cada any.

Malauradament, no és la primera empresa, ni la última, que utilitza aquest mètode per inflar els resultats ordinaris. Aquestes mateixes tàctiques financeres han servit a les plataformes contràries a la fractura hidràulica denunciar que els propòsits reals és l’especulació immobiliària, per algunes empreses del sector.

Suposen que aquest és el mitjà bàsic de supervivència i amaga els rendiments negatius de la inversió en el fracking. A la presentació de BNK Petroleum del mes d’octubre els directius comentaven que utilitzaran l’entrada d’efectiu per explorar les concessions de Alemanya, Polònia i també d’Espanya. El cost ha sigut abandonar les prospeccions de Tishomingo, que ja es trobaven en actiu i registraven molt bons resultats.

Si es tractés d’una partida d’escacs, la petroliera va canviar una dama per un cavall.

El valor dels actius del sector del fracking

Northern Oil and Gas és una companyia energètica amb una capitalització a la borsa de 1.000 milions de dòlars, opera als Estats Units, i està classificada en el número 69 de les millors small caps, segons la revista Forbes.

Al contrari que BNK, Northern classifica qualsevol transacció immobiliària a fora del marge operatiu. Totes les partides estan especificades i destaca les que figuren en el concepte de propietats. Al contrari que la canadenca, Northern Oil and Gas explica als inversors quines són les reserves provades i les que estan pendents de verificar.

BNK Petroleum no utilitza aquest procediment i divideix els seus recursos en “Actius d’Exploració” i “Propietats”, que sumen 61 milions de dòlars, segons els estats del tercer trimestre de 2013.

El que hi ha sota terra és el que crea beneficis, per aquest motiu és necessari tenir un coneixement de la previsió de les reserves, tal com fa Northern Oil and Gas.

BNK no només evita donar explicacions, sinó que des de fa uns anys que va disminuint el número detalls que incloïa en els informes i permetien a l’inversor fer-se una idea de la capacitat de les seves reserves.

L’any 2008, l’empresa canadenca contractava a un consultor extern perquè calculés el detall de la previsió de producció en els cinc anys posteriors. Matemàticament, sumaven fluxos futurs de producció actualitzats. Però, per conèixer quins seria els ingressos de cada any necessitaven un preu de referència – el benchmark.

Aquesta és la taula de preus de referència pel gas natural, el petroli i el gas líquid (NGL):

Preus Gas BNK Petroleum

10-K – BNK Petroleum 2008BNK Petroleum ja no publica aquesta taula. Potser perquè els consultors no van encertar-la a l’hora de fer pronòstics. Mentre ells dibuixaven un futur amb una energia cara, els preus de la matèria prima van anar a la baixa degut a l’augment de l’oferta. El Henry Hub costa menys de 4 dòlars i no els 9,74 del càlcul.

Aquests preus estaven incorporats en la valoració dels terrenys de prospecció i inflaven l’actiu. Quan es va fer palès el problema, BNK va imputar 4 milions de pèrdues en el mateix moment que es va canviar la normativa comptable i ho va fer amb un any de retard.

Per això, com amb un truc de màgia, l’inversor ni se’n va adonar.

El valor de les reserves de BNK Petroleum avui és un misteri. Des de l’any 2010 que només s’han modificat comptablement per reflectir reestructuracions, com l’última venda de Tishomingo.

És difícil explicar com se sostindrà l’estructura empresarial de la companyia, amb un capital de 191 milions de recursos propis que aguanta fins a 103 milions de pèrdues acumulades. L’explotació difícilment pot mantenir-ho. A aquest pas no és rendible, sobretot pels efectes de l’administració de les explotacions, que representen un 50% de les despeses totals.

Lluny de pronosticar quin és el futur del grup, aquesta revisió serveix per explicar el perills dels sectors emergents, dels quals la seva viabilitat cada cop és més dubtosa.

Mentre que la cúpula de BNK Petroleum es congratulen de l’evolució de les accions a la borsa – és el tercer tema principal de la presentació d’octubre -, la seva activitat fonamental cau. No és qüestió de criminalitzar, però com a inversors si que cal passar de puntetes davant d’algun tipus d’invents que no acaben de funcionar, encara que ens vulguin fer creure tot el contrari.

 

 

This post is also available in: Castellà

3 Comments

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Copyright © 2014. Created by Meks. Powered by WordPress.