Anàlisi Spin-Off: ConocoPhillips, l’atractiu de les accions del petroli

Assegut al terra al costat del seu invitat amb el cap obert, mort, i regalimant sang a borbotons, el magnat del petroli tanca la sessió i la pel.lícula amb la frase: “He acabat”.

Final apoteòsic per una pel.lícula que rememora els pioners de la indústra del petroli – “Pous d’Ambició”, There will be blood en la versió original. A part del combustible en forma de liquíd viscós negre, no crec que aquest a pel.lícula tingui cap més relació amb l’spin off del que vull parlar. Però la pel.lícula és genial.

En un mercat tant superat per les desgràcies internacionals, fa unes setmanes vaig elaborar la construcció de una petita teoria per invertir en una empresa concreta de la indústria del petroli. De fet, una de les empreses petrolíferes més grans de Estats Units, CONOCOPHILLIPS, va presentar una proposta de spin off  de les seves divisions, la qual ja es va executar a mercat farà cosa d’un mes.

Els grans conglomerats ja no són d’interès públic, no interessen a borsa. Tantes divisions per calcular, tants negocis vinculats. Empreses amb tants tentacles i tant per abarcar. En aquest cas, un conjunt que recopila tot el cicle industrial del petroli, des de l’extracció del cru fins la seva venda, un veritable trust. Alguns segments donen una gran font d’ingressos, mentre que d’altres són tant arriscats que acaben enfosquint la major part dels beneficis.

Aquests són els motius perquè CONOCOPHILLIPS ha divorciat els seus negocis en dues empreses diferents: CONOCO i PHILLIPS 66.

CONOCO és la part conservadora de la divisió. És el que abans corresponia al segment d’extracció i producció, l’inici de tot el cicle, que té la seva base en les reserves de petroli de l’empresa. Les possibilitats de creixement del producte són més baixes.

PHILLIPS 66, la filla del spin off, és l’empresa de creixement i formada pels segments de distribució, refinament, productes químics i negocis emergents. Divisions de creixement i d’alt risc que en algunes ocasions aportaven pèrdues al conglomerat.

Basant-me en la distribució i en el fet que en un spin off el mercat no entén la idea de la divisió d’empreses vaig calcular el preu teòric de les accions per aprofitar-ne les possibilitats d’arbitratge i obtenir, qui sap, algun benefici.

Per fer-ho vaig seguir la següent pauta:

1 – Recopilar les dades de CONOCO PHILLIPS quan era un conglomerat a través de les dades penjades a la pàgina del SEC.

2 – Sumar els beneficis nets dels últims quatres trimestres per segment, i dividir cada total per les últimes accions diluïdes de les que tenia informació. Vaig obtenir els beneficis per accions de cada segment.

3 – Relacionar els segments que formen la nova CONOCO i sumar els beneficis per accions de cada un.  El mateix per PHILLIPS 66. Les pèrdues corporatives les vaig atribuir, per defecte, a l’empresa mare, en aquest cas CONOCO.

4 – Assignar un multiplicador, el PER o preu per benefici, coherent amb la indústria on treballen. A CONOCO un 7,5 i a PHILLIPS 66  sent més agosarat li assigno un 8 (és l’empresa que té més potencial de creixement, però he preferit agafar un perfil bastant conservador).

5 – Multiplicar el PER pels beneficis per accions obtinguts per cada segment, així obtinc el preu teòric corresponent a les accions de les dues empreses post spin off.

Es pot apreciar que al final, un dels preus és més elevat que el que cotitza ara mateix en mercat (COP) i l’altre molt més baix (PSX).

Aquest és el resultat en xifres:

A partir del número d’accions diluïdes a 31 de març del 2012: 1.293.104.000 accions

Beneficis per accions (EPS – Earnings per Share)

Extracció & Producció: 6,53 $/Acció

Distribució: 0,37 $/Acció

Refinament: 2,88 $/Acció

Química: 0,60 $/Acció

Negocis Emergents: -0,03 $/Acció

Beneficis/Pèrdues Corporatives i altres: -0,8 $/Acció

Beneficis ConocoPhillips: 9,55 $/Acció

EPS de CONOCO

6,53 – 0,8 = 5,73$/Acció

EPS de PHILLIPS 66

0,37 + 2,88 + 0,6 – 0,03 = 3,82$/Acció

Mitjançant els multiplicadors 7,5x i 8x obtenim els preus teòrics a cotitzar d’ambdues empreses:

CONOCO: 42,97$ (7,5x 5,73)

PHILLIPS 66: 30,56$ (8x 3,82)

 

2 Comments

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Copyright © 2014. Created by Meks. Powered by WordPress.