Tag - Model de Negoci

1
Com es crea una empresa minera?
2
Cable One, una nova esperança
3
Graham Holdings, l’empresa que no vol Warren Buffett

Com es crea una empresa minera?

El blog CSInvesting ens repta a buscar or amb l’escrit “Analyzing a Gold Mining Company”. En aquest text, John Chew ens pregunta: “Si haguéssim de muntar la nostra pròpia empresa minera, quins són els elements que hauriem d’estudiar per tirar endavant aquest grandiós projecte?”

Deixem estar els càlculs convencionals com els PERs i els EBITDAs. Per entendre les xifres del sector energètic, primer hem d’entendre la complexitat de construir un model de negoci a partir de zero, a la industria de les commodities.

Read More

Cable One, una nova esperança

Forbes va deixar verda la televisió per cable amb l’article “Cable TV not just inpopular but unsustainable”, de Amadou Diallo . Malgrat ser un mal negoci, oferir un servei pèssim i incrementar abusivament el preus, els marges de beneficis de l’any 2014 seràn els millors dels últims 5 anys. Unes bones expectatives perquè Graham Holdings separi amb èxit Cable One.

A “La companyia que no vol Warren Buffett les dades demostraven Cable One era el millor negoci de Graham Holdings. Com empresa independent, el seu valor era de 2.000 milions de dòlars, aproximadament.

Read More

Graham Holdings, l’empresa que no vol Warren Buffett

Les relacions financeres entre Warren Buffett i la familia Graham es van trencar després de la venda del Washington Post a Jeff Bezos. Per a la comunitat financera, la desinversió de Berkshire Hathaway del actual grup Graham Holdings i l’aparent pèrdua de la confiança de Buffett, va ser una mala notícia. Tractant-se d’una inversió històrica, des de l’època que Katherine Graham dirigia el diari, quins altres motius va tenir l’oracle d’Omaha per abandonar el projecte?

Read More

Copyright © 2014. Created by Meks. Powered by WordPress.