Netflix i tot el que amaguen els seus beneficis

El tancament del tercer trimestre torna a posar en marxa l’època desenfrenada de presentació de resultats de les empreses cotitzades. Les primeres en fer-ho són les empreses amb més capitalització borsària. Els resultats de Netflix, presentats el dimarts 16 d’octubre, van ser d’escàndol. 1.077 milions de dòlars de benefici, multiplicant per tres els resultats del mateix període de l’any passat. Així obrien la notícia els mitjans de comunicació.

Fent una ullada ràpida als resultats presentats per la companyia a la SEC, l’analista més mandrós s’adonarà que hi ha una cosa que no quadra. Els resultats comptables de Netflix, fins el 30 de setembre de 2018, van ser 1.077 milions de dòlars. Però els fluxes d’efectiu derivats de les seves activitats d’explotació van ser negatius fins a perdre 1.445 milions de dòlars!

Tant aquest any, com l’anterior, i des de l’any 2015, que Netflix perd diners de caixa, malgrat presentar beneficis. Els comptes corrents no queden a zero perquè la companyia s’està endeutant més i més a través de l’emissió de renda fixa. L’endeutament durant els últims nous mesos acumula 1.900 milions de dòlars.

Si durant aquesta setmana els analistes han sigut prou espavilats per veure tots els defectes de Dia, ningú ha avisat de la situació de Netflix.

La diferència entre els resultats comptables de Netflix i els fluxes d’efectiu es troba en els “Additions to streaming content assets”. Sense entrar en el detall d’aquesta partida, només indicar que es tracta de les despeses en produir els continguts de la plataforma. Enlloc de considerar la producció de sèries com un cost comptable, es transforma en un benefici en l’estat de pèrdues i guanys.

D’aquesta forma el catàleg de sèries es converteix en un actiu del balanç. Però, també, serveix per alleugerir les pèrdues o, en aquest cas, convertir-les en un benefici extraordinari.

Netflix ha apostat fort pel contingut i les seves despeses representen un percentatge molt alt de les seves vendes. Durant aquest any ja ha gastat 9.259 milions de dòlars, un 80% de les vendes. No és la única companyia del sector que està invertint en el seu catàleg i per aquesta raó hem vist adquisicions sonades en la industria de l’entreteniment com la compra de Disney de Marvel o Lucasfilm, o la última lluita per quedar-se amb els actius de la Fox.

Tot i així, segons les dades, les pèrdues de Netflix són la conseqüència de la inversió en continguts. Per aquesta raó només hi ha dos maneres de salvar aquesta situació: o augmenta el número de subscriptors o disminueix la producció de continguts.

Des del meu punt de vista se’m fa difícil creure que les despeses de producció baixaran. Tampoc em crec que siguin un actiu, sinó una despesa corrent, tal com expliquen els cash flows. Si és un actiu, quina rendibilitat a llarg termini dóna la producció d’una sèrie si no és a través de la plataforma Netflix? Potser podran vendre posteriorment els drets a altres televisions, però el seu valor serà tan elevat?

Hi ha inversions en actius que em semblen més versemblants. Per exemple, quan una empresa de cable inverteix en noves infraestructures, aquestes serveixen per expandir-se en un nou territori i adquirir una nova base de subscriptors. A llarg termini, aquestes infraestructures serveixen perquè els usuaris segueixin enganxats a la companyia de cable.

Produir una nova sèrie com “House of Cards” – ara mateix no tant nova – va atraure subscriptors a Netflix en el seu moment, i a fer-la més atractiva que els seus competidors. Més endavant, potser hi haurà tota una tongada de nova audiència que voldrà pagar Netflix per veure aquesta sèrie, però la base d’antics usuaris necessitarà nous productes (nous actius). I, per tant, hauran de pagar-los per fer-los una mica més contents.

Tota aquesta reflexió no importa gaire, ja que la companyia forma part de l’elitista grup FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix i Google) i el mercat n’està enamorat. És possible que Netflix aconsegueixi fer quadrar la caixa amb els resultats, si el creixement no para i l’increment de subscriptors és suficient per mantenir les seves inversions. Sinó, la hòstia de les seves accions serà tremenda.

This post is also available in: Castellà

Copyright © 2014. Created by Meks. Powered by WordPress.